Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar στην Τσαγερία “Το Μύρτιλο”

Εθελοντές του Σκοπού Ζωής Αγρινίου θα πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar από τις 14 έως 18 Δεκεμβρίου 2019 στην Τσαγερία “Το Μύρτιλο”.Οι εθελοντές του Σκοπού Ζωής
  1. Νίκη Φιλιοπούλου
  2. Γεωργία Τουρλίδα