Δεκέμβριος 2016

Δελτίο Τύπου Bazaar & Φωτογραφίες

Έχοντας θέσει ένα σκοπό,  τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όσων  χρειάζονται βοήθεια, ο «Σκοπός Ζωής» ήρθε στην πόλη του Βόλου