ΜΜΕ

PRESS

Έκθεση από ανακυκλώσιμα υλικά – Ο Σκοπός Ζωής στηρίζει την Πνευμονολογική κλινική του Γ. Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη

Ημερολόγιο 2021 με “Σκοπός Ζωής” | Ένα δώρο Αισιοδοξίας για φίλους – Μια προσφορά Αγάπης για το συνάνθρωπο